18gear.com
BGtop

Създай местонахождение
като линк

Заглавие (25 символа)
*

Описание (55 символа)

Кординати
Няма избрана точка

Помощ

Целта на услугата е да се създаде линк, който да сочи към местоположение от карта с кратко описание в три прости стъпки.
  • Попълнете текстовите полета
  • Изберете точка от картата. За целта приближете колкото е необходимо
  • Натиснете бутона 'Вземи линк'
© Infositebg.com